Διαπιστευτήρια για τις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε τα 2 βασικά διαπιστευτήρια και τον τρόπο να τα αποκτήσετε, για την συμμετοχή σας στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και είναι προ απαιτούμενα για κάθε προκήρυξη που ανακοινώνεται από την ανεξάρτητη ελληνική αρχή.

Υπάρχουν 12 βασικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει κάθε υποψήφιος, 2 εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω

1. Γνώση χειρισμού Η/Υ

 • Για όλους τους κλάδους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και για τους κλάδους ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετο προσόν διορισμού στα αντικείμενα:
  WORD: επεξεργασίας κειμένων
  EXCEL: υπολογιστικών φύλλων
  INTERNET: υπηρεσιών διαδικτύου

 • Για τους λοιπούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ ο φορέας μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει ως πρόσθετο προσόν διορισμού, τη γνώση χειρισμού Η/Υ, σε όλα ή ορισμένα από τα παραπάνω αντικείμενα.

 • Για τον κλάδο τον εκπαιδευτικών προσδίδει 4 μόρια στους τελικούς πίνακες κατάταξης
Η γνώση χειρισμού Η/Υ και στα ως άνω τρία αντικείμενα αποδεικνύεται ως εξής:
 1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσεις χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

 2. Οι πιστοποιημένοι φορείς από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των  αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014) και τα πιστοποιητικά που εκδίδουν μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

  Σημείωση: Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας.

Απόκτησε Πιστοποίηση Πληροφορικής

Κατάλληλη για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Man with laptop

2. Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών

Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
β) Με τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά, για κάθε ξένη γλώσσα και σύμφωνα με τον φορέα έκδοσης αυτών αφορούν τα παρακάτω επίπεδα:

 • άριστο
 • πολύ καλό
 • καλό
 • μέτριο

Δείτε αναλυτικά όλους τους τίτλους ξένων γλωσσών καθώς και τα επίπεδα γνώσεις που αντιστοιχούν στο καθένα σύμφωνα με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αντίστοιχο πτυχίο.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Γνώση ξένων γλωσσών

Αν σε ενδιαφέρει η απόκτηση πτυχίου στην Αγγλική ή Ιταλική γλώσσα

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *