Ρομποτική | STEM Education

Ρομποτική STEM Education

STEM Education Τι είναι το STEM; Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι η ρομποτική και που βοηθάει θα ξεκινήσουμε αναλύοντας τον όρο STEM. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] αναπτύχθηκε για τους κλάδους των θετικών επιστημών και φυσικά τον συνδυασμό αυτών με βάση τον τρόπο που αναπτύχθηκαν. Σε αυτόν τον κλάδο ανήκουν οι φυσικές επιστήμες, η […]

Ρομποτική | STEM Education Read More »

STEM Education Τι είναι το STEM; Για να καταλάβουμε καλύτερα τι είναι η ρομποτική και που βοηθάει θα ξεκινήσουμε αναλύοντας τον όρο STEM. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] αναπτύχθηκε για τους κλάδους των θετικών επιστημών και φυσικά τον συνδυασμό αυτών με βάση τον τρόπο που αναπτύχθηκαν. Σε αυτόν τον κλάδο ανήκουν οι φυσικές επιστήμες, η